Quyết định thành lập đội Phòng cháy chữa cháy năm học 2018-2019