Quy chế dân chủ của trường PTDTNT THCS Lộc Ninh năm học 2017 -2018